Vedische astrologie

Vedische astrologie is de oudste vorm van astrologie waar alle andere vormen van astrologie hun oorsprong in vinden. Het is het meest uitgebreide systeem en de oude teksten vormen de belangrijkste basis van dit wetenschappelijk systeem. Vroeger waren Astronomie en Astrologie één wetenschap. Het is in de oude Astronomische tekst Surya Siddhanta waar de banen van de planeten beschreven stonden, de massa en de snelheid en de afstanden bleken niet meer af te wijken dan 10% van de werkelijkheid. Verder stond in deze tekst al lang voor Colombus beschreven dat niet alleen de aarde, maar ook het universum eivormig is (Link:Earth is round Sanskrit Bhu Gola).

De 2 belangrijkste astrologische teksten zijn Brihat Parashara Hora Shastra van Parashara en Upadesa Sutras van Jaimini. Parashara beschrijft de subjectieve realiteit (hoe we ons voelen) en Jaimini beschrijft de concrete gebeurtenissen in ons leven (wat zal ons beroep zijn, hoeveel kinderen gaan we hebben, gaan we trouwen, ...) Het laatste deel van de Upadesa Sutras is slechts recentelijk ontdekt en is geschreven in gecodeerd sanskriet. Om sommige regels te vertalen en te begrijpen heeft het soms jaren geduurd om 1 regel te ontcijferen. De reden dat deze teksten gecodeerd zijn is dat deze niet in verkeerde handen zouden vallen, want deze kennis kan en mag niet misbruikt worden...

Vedische astrologie kan U inzichten geven in bepaalde levenspatronen die voor een deel Karmisch bepaald zijn. De bedoeling is om dan deze patronen te herkennen en bij te sturen waar nodig. Het kan u helpen uw hart te volgen en datgene te doen waarvoor we hier zijn (dharma). Veel mensen laten andere personen of culturele waarden bepalen wat zij moeten doen in het leven en dat leidt uiteindelijk tot depressies.

Naar onze Astrologische Services