Vedische astrologie

Vedische astrologie is de oudste vorm van astrologie waar alle andere vormen van astrologie hun oorsprong in vinden. Het is het meest uitgebreide systeem en de oude teksten vormen de belangrijkste basis van dit wetenschappelijk systeem. Vroeger waren Astronomie en Astrologie één wetenschap. De baan, massa en snelheid van de hemellichamen staat beschreven in de oude Astronomische tekst Surya Siddhanta. De inschattingen blijken minder dan 10% af te wijken van wat de nauwkeurigste metingen die men op heden kan maken. Verder stond in deze tekst (uiteraard lang voor Colombus) beschreven dat niet alleen de aarde, maar ook het universum eivormig is (Link:Earth is round Sanskrit Bhu Gola).

De 2 belangrijkste astrologische teksten zijn Brihat Parashara Hora Shastra (geschreven door Parashara) en Upadesa Sutras (geschreven door Jaimini). Parashara beschrijft de subjectieve realiteit (hoe we ons voelen) en Jaimini beschrijft de concrete gebeurtenissen in ons leven (wat zal mijn beroep zijn, hoeveel kinderen gaan we hebben, gaan we trouwen, etc.). Het laatste deel van de Upadesa Sutras is slechts recentelijk ontdekt en is geschreven in gecodeerd Sanskriet. Het correct vertalen en begrijpen van 1 regel uit die teksten kan soms jaren duren. Een deel van de teksten werd gecodeerd omdat het (naar verluidt) niet in verkeerde handen zou vallen, opdat deze kennis niet misbruikt zou worden.

Vedische astrologie kan U inzichten geven in bepaalde levenspatronen die voor een deel Karmisch bepaald zijn. Het doel is deze patronen te herkennen en bij te sturen waar nodig. Het kan u helpen uw hart te volgen en datgene te doen waarvoor we hier zijn (dharma). Indien we ons levenspad laten bepalen doorandere personen of culturele normen en waarden, kan dit leiden tot twijfel en depressie.

Naar onze Astrologische Services