Gebruiksvoorwaarden

Vedische Astrologie

Onze adviezen die wij u geven gebeuren steeds met de beste bedoelingen. Toch blijft u steeds verantwoordelijk voor het nemen van uw beslissingen. Financiële consequenties die zouden voortvloeien uit een advies zijn steeds voor uw eigen rekening. Het is niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen voor geleden verliezen.

Ayurvedische massages

wettelijke mededeling